Poslovanje – operativan rad

Biznis plan

Svaki posao, ideja ili aktivnost očekuje da ima svoj plan i strategiju razvoja. Ugostiteljski biznis je i kao svaki drugi. Biznis plan nije samo dokument potreban banci, investitorima ili vlasniku već je jedna vrsta vodiča koja će proveriti ideje, potvrditi ciljeve, planirati prihode i rashode, analizirati poslovanje, predvideti rezultate … On je pre svega jedna vrsta poslovnog instrumenta koji će pomoći da se planirane aktivnosti uspešno realizuju.
Pisanje biznis plana nije komplikovano, a za dobar biznis plan nisu potrebna posebna specifična znanja i veštine. Stručna literatura i mnogobrojni portali na internetu nude pomoć i mogućnost da „skinete“ i upotrebite forme i oblike uspešnog biznis plana.

U nastavku Vam nudimo mogućnost da direktno (u word formatu) download-ujete jednu od verzija uspešnog biznis plana za restoranski i ugostiteljski biznis. Pored sadržaja, za svako poglavlje je dat i kratak opis i sugestije šta je potrebno i neophodno, kao i linkovi za prikupljanje i dobijanje korisnih informacija i podataka. Plan možete korigovati u skladu sa Vašim idejama i ciljevima.
Word dokument BIZNIS PLAN možete pronaći ovde.

Pored Biznis plana u Excel format – P&L biznis model ugostiteljstva možete upotrebiti kao i iskoristiti za planiranje i verifikovanje vaših finansijskih rezultate. Fajl je otvoren i možete ga koristi u datom formatu ili prilagoditi svojim potrebama. U poslednjim kolonama dati su i parametri u % američkog i domaćeg modela poslovanja koji su dobar indikator kako Vaš finansije izgledaju o odnosu na date standarde.
Excel dokument P&L biznis model ugostiteljstva možete pronaći ovde.

F&B Manual

Food & Beverage Manual je jedan od važnijih instrumenata u kreiranju i uspešnom vođenju restorana ili ugostiteljskog objekta. Kreiran je da bude vodič i instrument rada za menadžment i zaposlene. Zasnovan je na postojećim standardima hotelijerstva i ugostiteljstva sa posebnim specifičnim elementima procesa rada.
Poželjno je i preporučljivo da se F&B Manuel stalno menja i dopunjuje. U zavisnosti od tipa i vrste objekta, sektora, hotela, kuhinje ili bara, poslastičarnice, kafea … kreiraju se forme i norme koje moraju biti prilagođene konceptu objekta i zahtevima menadžmenta.
F&B Manuel možete naći ovde.
U zavisnosti od Vaših potreba ili ideja možete iskoristi ceo ili delove i kreirati sopstveni F&B Manuel koji će najbolje odgovoriti Vašim ciljevima i planovima poslovanja.

Restoran Benchmark poslovanje

Vlasnici ugostiteljskih objekata se često pitaju koji su to najbolji indikatori poslovanja? Da li su oni univerzalni ili imaju svoje specifičnosti? Kako je to u svetu ili drugim sredinama?
Američka kompanija za savetovanje Baker Tilly International je 2019. godine napravila listu i pregled indikatora poslovanja u ugostiteljskom biznisu. Kolika je vrednost primarnih troškova? Koliki su troškovi hrane ili pića? Da li na troškove utiče ambalaža i pakovanje? Koji troškovi plata i benefita najviše utiču na dobar poslovni rezultat? Prihod po m2 i standardi profitabilnosti.
Dokument RESTORAN BENCHMARKS – INDUSTRIJSKI STANDARDI POSLOVANJA možete pogledati ovde.

Chek in lista Restoran & Bar

Najčešće pitanje koje svaki vlasnik restorana, bara, kafea, hotela ili ugostiteljskog objekata sebi postavlja je: Da li postoji lista stavki koju treba svakodnevno proveriti da bi posao bio uspešan? Bilo da je reč o start up-u ili objektu koji posluje neophodno je da menadžment i zaposleni provere mnoge stavke i detalje koji će im pomoći da određene nedostatke koriguju i podignu kvalitet poslovanja.
Pripremljena je kompletna lista (u excel formatu) koja Vam stoji na raspolaganju.
Možete koristiti celu listu ili neki od njenih delova ili dodati nešto što smatrate da je važno za Vaš posao.
Dokument CHECK IN LISTA RESTORAN & BAR možete pogledati ovde.

Formular za zaposlene

Zaposleni predstavljaju jedan od najvažnijih činilaca funkcionisanja ugostiteljskog objekta.
I menadžmentu i zaposlenima je neophodno da kroz određene forme (formulare) i sadržaje budu upoznati sva svojim zadacima i obavezama koji će im pomoći da budu efikasni i uspešni. Za menadžment je važno da zaposleni imaju odgovarajuće kvalifikacije, poslovno iskustvo i stručnu obuku. Za zaposlene jasni i precizni zadaci i obaveze sa opisom aktivnosti su potrebni da bi se razumeli i na najbolji način obavili.
Dokument pod nazivom „FORMULARI OPIS POSLOVA I AKTIVNOSTI“ (u word formatu) se nalazi ovde.
Formular može koristiti u izvornom obliku ili ga prilagoditi svojim potrebama.

Poseban formular sa obavezama za konobare i barmene pod nazivom PREPORUKE I OBAVEZE KONOBARA možete naći ovde.

Formular za jutarnji sastanak

Menadžment i zaposleni svakog dana organizuju jutarnji radni sastanak na kome će razmotriti svoje rezultate. Potrebno i neophodno je da se na dnevnom nivou sagledaju svi indikatori poslovanja, uoče nepravilnosti i greške, unapredi poslovanje…
U nastavku se nalazi dokument pod nazivom „FORMULAR ZA JUTARNJI SASTANAK“ (u word formatu) ovde.
Formular može koristiti u izvornom obliku ili ga prilagoditi svojim potrebama.

100 razloga neuspešnog poslovanja

Ugostitelji i vlasnici barova, kafea, poslastičarnica, restorana se često pitaju šta je razlog njihovog neuspeha? Američko udruženja restorana je 2011. godine je objavilo listu ili razloga zašto jedan ugostiteljski objekat nije uspešan. Da li je dobar MENU, izbor dobavljača, prijem i upotreba namirnica i robe, obavljena dobra priprema i usaglašen proces kuvanja, dobro definisan i organizovan servis gostiju, planirana i efikasna prodaja i pristup gostu su samo neki od 100 razloga, koje bi svaki ugostitelj ili onaj ko to želi da bude, trebao da postavi sebi i pronađe adekvatne odgovore.
Dokument pod nazivom “100 razloga neuspešnog poslovanja” možete naći ovde.

Restoran Trendovi 2021

Svake godine Nacionalno udruženje restorana SAD (National Restaurant Association) objavljuje listu budućih food i menu trendova koja predstavlja odgovor preko 6.000 vlasnika i šefova restorana i 1.000 gostiju koji odgovaraju na pitanja šta se najviše traži i šta se najviše nudi. Mnoge od njih će te prepoznati a neki mogu da budu i dobra ideja za Vašu ponudu.
Dokument 2021 TOP RESTAURANT TRENDS možete pogledati ovde.

Idi na sledeću kategoriju

2. Održivi razvoj – sustainability