Praktični saveti i vodiči

7 tehnoloških trendova 2021

Sektor ugostiteljstva tradicionalno sporo usvaja tehnologiju i inovativna digitalna rešenja. Pojava COVID 19 pandemije je uslovila i „pogurala“ sektor hrane i pića da bude inovativna i adaptibilna. Mnogi restorani su se usmerili ka tehnološkim rešenjima kao odgovor na novu realnost – smanjen ili gotovo ukinut broj gostiju u objektu, mnogo više off- premise ili al fresco obedovanje, uvođenje zaštite ili barijera od pleksiglasa, uvođenje maski i rukavica, sanitizacija …
Tehnologija i inovacije su omogućile da se na novi način sagleda razvoj ugostiteljskih servisa: on-line naručivanje, beskontaktno plaćanje, isporuka, podizanje … sa ciljem da ugostiteljski biznis ostane značajan i konkurentan.
Hospitality insight (2021) je napravio listu 7 TEHNOLOŠKIH TRENDOVA U 2021 u sektoru ugostiteljstva – ovde.

9 tehnoloških trendova 2021

Pored toga na kompanija Poster je napravila svoju listu – 9 TEHNOLOŠKIH TRENDOVA U 2021. godini ovde.

Kako restorani koriste tech u oporavku od uticaja COVID 19 u 2021

Gotovo niko, pa ni pojedini industrijski sektori nisu pošteđeni uticaja COVID-19. Posebno je pogođen sektor ugostiteljstva jer je smanjen kapacitet a potpuna zatvaranja, u pojedinim periodima, su drastično promenila način na koji se usluga servira. U prvih nekoliko meseci pandemije 40% američkih restorana (Forbes, 10 avgust 2020) je zatvoreno, 8 miliona zaposlenih je izgubilo svoj posao. Večernji obedi su smanjeni za 65% u odnosu na prethodnu godinu, tako da je Nacionalno udruženje američkih restoratera objavilo podatak da je industrijski prihod pao na 240 milijardi $. U lancu snabdevanja odjednom su ugroženi i mali farmeri, poljoprivrednici, rančeri, ribari, kao i mali proizvođači. Druga istraživanja (Compass Lexecon u saradnji sa Independent Restaurant Coaliation, jun 2020) predviđaju da će 85% nezavisnih restorana biti zatvoreno do kraja godine, iako ostvaruju godišnji promet od 760 milijardi $ i zapošljavaju 11 miliona ljudi.
Dokument pod nazivom „Kako restorani koriste tech u oporavku od uticaja COVID-19 u 2021?“godini možete pogledati ovde.

Lista zakona, propisa i komentara

Za sve aktere ugostiteljskog sektora je važno da budu informisani o propisima, uredbama i zakonima koji se tiču ili utiču na sektor ugostiteljstva i hotelijerstva. U nastavku je data lista propisa, zakona i komentara koji se odnose na navedene sektore. Naravno ona nije finalna i definitivna ali može biti dobra polazna osnova da se zakonski okviri prate i potraže nove informacije i podaci.
Dokument pod nazivom Zakoni, propisi i komentari se nalazi ovde.