Menadžment

Rukovodeći kadar vašeg lokala će u mnogome opredeliti da li će vas biznis biti uspešan ili ne. Da li ćete se menadžmentom baviti sami, sa svojim partnerima ili ćete prepustiti tu ulogu nekom za koga smatrate da će uspeti da vam zaradi novac, jedno je od važnijih pitanja kada se radi o biznisu. Koji god segment vašeg poslovanja da vodi, menadžer mora da ima dobre upravljačke potencijale, da je brz I vest u rešavanju problema i da ima što bolje znanje o svom delu posla. Blaga narav i poverenje su nešto sto mu svakako neće smetati u poslu, ali sposobnost da samostalno rukovodi poslom i da ga učini profitabilnim jeste najbitnija stavka njegove pozicije.

Ugostiteljski menadžment

Za ovu poziciju je često neophodna čvrsta ruka i nepokolebljiv stav. Rad sa ljudima je jako naporan i ne može svakome da prija. Šef, kako ga često kolege i podređeni nazivaju, mora da ima široko znanje iz svih segmenata ugostiteljstva da bi kolegama mogao da nametne svoj autoritet. Vikom i kažnjavanjem se ne postiže previše. Ljudi vole da slede lidera, da mu veruju i da su uvereni u njegove profesionalne kvalitete.

Finansijski menadžment

U ovom segmentu definitivno mora da radi čovek od poverenja. Idealno bi bilo zaposliti nekoga kome jako puno verujete, a da on ume da uradi sve što posao zahteva. Takva kombinacija se retko nalazi. Verovatnije je da ćete u nekoga vremenom steći poverenje, a da je došao da radi jer poznaje posao. Uvek kontrolišite svoj menadžment. Neka znaju da su nadgledani… posebno oni koji rade sa novcem. Šaljite ih na obuke, radite sa njima, objasnite im šta želite. Proverite da li imaju analitičku mudrost i elementarnu smirenost. Ne zaboravite nikada da je to čovek kroz čije ruke prolaze svi prihodi preduzeća.

Programski menadžment

Ovaj posao mora da radi neko koga ljudi prepoznaju, poštuju i voli. Mora da poseduje široko znanje o muzici i da je dobro informisan o dešavanjima u gradu, i to ne samo u ugostiteljstvu. Dobro bi bilo da je upoznat sa svim kulturnim, političkim, sportskim i drugim kretanjima. Treba često da se kreće po raznim mestima na kojima bi mogao da sretne stalne i potencijalne goste. Mora, takođe, da bude čovek naoružan živcima, jer nije uvek lako komunicirati sa muzičarima, didžejevima, izvođacima…

Idi na sledeću kategoriju

8. Radni ljudi