Redosled koraka otvaranja malog bara, kafeterije, kafea

Kada se dobro utvrdi motiv, želja i naum za otvaranje male ili srednje ugostiteljske jedinice, predlažemo sledeće korake

*Napomena: zavisno od motiva i senzibiliteta ljudi koji otvaraju, prva tri koraka imaju fleksibilnost promene redosleda.

Odabir tima

U najvećoj meri se misli na odabir partnera ili na nosioce celog ugostiteljskog projekta.

Osobe koje čine tim predstavljaju temelj svakog ugostiteljskog poduhvata.
Treba birati ljude bliskih senzibiliteta i poslovnih načela. Imajte na umu da dobar i kompaktan tim može da nadomesti mnoge nedostatke narednih koraka u otvaranju i vođenju bara.

Budžet

Projektovanje inicijalne finansiske konstrukcije

Po narodnoj poslovici ”Koliko je dugačak jorgan, toliko se noge i pružaju” treba što studioznije proračunati da inicijalna htenja ne budu veća od početnog kapitala i kapitala namenjenog za podršku prvih meseci. Treba imati na umu da budžet predstavlja jednako i novac i vreme odvojeno za fazu gradnje i postavke projekta.

Koncept

Određivanje karaktera ugostiteljskog objekta usmerava sledeće korake u otvaranju.
Karakter ili koncept i njegova definisanost daju mogućnost da se što bistrije sagledaju koraci koji dolaze i budu usklađeni sa potrošnjom budžeta koji je namenjen za dati projekat. Dobra definicija koncepta i istrajnost u toj ideji pomažu da bude što manje lutanja u realizaciji i razradi lokala.
U okviru ovog koraka korisno je raspitati se o zakonskim regulativama i otvaranju firme koja odgovara ovoj vrsti lokala.

Odabir lokacije

Odabir i analiza lokacije u kojem bi zamišljeni koncept mogao da bude realizovan

Snaga i sposobnost tima, veličina budžeta i dobro osmišljena ideja, imaju tu privilegiju da lakše izaberu lokaciju za bar ili malu ugostiteljsku jedinicu. Lokaciju birati na osnovu prethodnog istraživanja i analize tržišta gde ponuđeni koncept već postoji ili ako se ustanovi da postoji dovoljno znanja, ideja i hrabrosti, izabrati lokacije gde postoji potencijalna klijentela, a izabrani koncept ne postoji.

Odabir poslovnog prostora

Prednosti i mane prostora, uslovi kupovine ili rentiranja umnogome određuju obim angažovanja i budžet.

Ako postoji određena selekcija, prostor treba birati pažljivo i ne dozvoliti da nestrpljenje dovede do brzopletog odabira. Birati prostor koji zadovoljava odabrani koncept i funkcionalnost. Postojeća infrastruktura (voda i elektroinstalacije, grejanje i ventilacija) mogu mnogo da uštede budžet u vremenu i novcu. Jako su bitni i jasno definisani uslovi rentiranja ili kupovine prostora.

Osmišljavanje enterijera i organizacija prostora, kao i pažljiv odabir izvođača radova

Kad je odabran prostor,ispitati da li vec postojeće instalacije mogu da podrže namenu budućeg lokala.
Ako u timu nema osobe koja ima iskustva u uređivanju prostora preporučujemo da angažujete nekoga ko je stručan ili ima višegodišnjeg iskustva u uređivanju ugostiteljskih objekata. U ugostiteljstvu je izuzetno važno pomiriti eststiku i funkcionalnost. Sa odabirom majstora je slično. Postoje stolari, električari, vodoinstalateri, bravari i drugi koji su dugo podrška uređenju ugostiteljskih jedinica. Ovo je jako bitno, jer osobe koje osmišljavaju enterijer i izvođači radova mogu mnogo da uštede budžet u vremenu i novcu. U ovoj fazi formiranja lokala treba ispuniti zakonske regulacije vezano za pozarne izlaze, HASAP, protiv pozarnu postavku i toalete.
Ovde predlažemo da posebno obratite pažnju na tri stvari koje umnogome određuju atmosferu i ugođaj u lokalu: Ventilacija, rasveta i ozvučenje.

Napomena: Mnoge stvari vezano za enterijer koje se pogrešno urade na početku i odmah ne poprave često nikada ne budu ispravljene.

Odabir radnika koji će biti zaposleni

Selekcija radnika prema konceptu, sa fokusom da budu komplementarni sa inicijalnim timom

Kada ugostiteljski objekat dobije oblik ili telo kroz eneterijer i agregate, potrebne za funkcionisaje datog kocepta, treba formirati dušu svakog ugostiteljskog projekta, a su zaposleni. Bez stručnih radnika, koji vole svoj posao i imaju senzibiltet dobrog domaćina, enterijer i inventar namaju baš veliku vrednost. Naš savet je da se biraju stručni, dobri i vredni ljudi koji razumeju i uklapaju se u predočen koncept.

Odabir sitnog i krupnog inventara

Kroz definisanje enterijera i njegovu realizaciju, dosta inventara bude već kupljeno i implementirano. U ovom koraku dolazi na red kupovina I nabavka stvari koje uglavnom podržavaju servis ka gostima. Ako postoji vremena i energije, svako promišljanje i istraživanje u kupovini može da uštedi vreme i da svojevrstan pečat mestu.

Projektovanje ekonomije lokala

Selekcija sirovina, pregovori sa potencijalnim dobavljačima

Kada je ugostiteljska lokomotiva dizajnirana, napravljena i određena joj je posada došlo je vreme za gorivo. Pored energije ljudi koji vode lokal, ekonomija je najbitnije gorivo koje pokreće celu mašinu. Stoga što studioznije i iskrenije napravite odnos troškova i projektovane zarade. Sa puno pažnje pristupite pregovorima sa dobavljačima i odabiru istih da biste mogli da procenite vreme opstanka, brzinu napredovanja i konačnog dolaska do profita.

Marketing

Marketing je promenjiva koja zavisi od koncepta mesta, lokacije gde se nalazi, veštine ljudi koji vode lokal i njihove spremnosti i hrabrosti da budu drugačije promovisani ili odluke da primene već oprobane tehnike promocija. Društvene mreže umnogome pomažu za one koji znaju da plove u tom sada već moru reklama i priča. Sporiji način reklamiranja su ugostiteljska zajednica, prijatelji i prijatelji vaših prijatelja, koji dele informaciju o novom mestu.

Sistematizacija, organizacija i ispunjavanje zakonskih normi za otvaranje lokala

Kada je postavljen i testiran da li ugostiteljski mehanizam funkcioniše treba proveriti zakonske regulative namenjene za taj tip lokala. Objave, obaveštenja, odluke, radno vreme, folder sa normativima, fiskalizacija kase i ostale stavke vezane za zakonodavstvo. Preporučujemo da u ovoj fazi otvaranja napravite sistematizaciju otvaranja smena, nabavke,
preuzimanje računa, predaje pazara na dnevnom nivou, održavanja i čišćenja lokala.

Otvaranje lokala

Otvaranje lokala je koliko test vožnja, toliko i svojevrstan marketing. Mislimo da otvaranje uvek treba da bude što bolje planirano I osmišljeno u datim okolnostima, jer je to prvi korak koji je vodilja ugostiteljskog poduhvata.

Nakon svega ovoga bitno je konstantno prisustvo kao ključ uspeha.