Biznis plan

Izrada biznis plana treba da obuhvati sve ključne aspekte budućeg poslovanja:

– Lični motiv za ulazak u projekat i dosadašnja iskustva vezana za delatnost projekta.
– Jasna definicija ciljeva, lokacije (mesta) delovanja i ciljne grupe
– Definisanje vizije projekta.
– Dobra procena tržišta i njegovog razvitka u minimum 3 naredne godine.
– Spisak potencijalnih partnera i klijenata.
– Opis celog projekta sa akcentom šta taj projekat čini drugačijim od ostalih.
– Istraživanje i analiza konkurencije, lokalno i regionalno.
– Da li je projekat gotov proizvod ili ima period razvoja.
– Pozicioniranje i potencijal projekta na tržištu.
– Precizna organizaciona struktura projekta, broj predviđenih ljudi koji će raditi na projektu.
– Ljudski resursi – profil i nivo stručnosti angažovanih ljudi za rad na projektu.
– Način upravljanja poslom.
– Plan promocije projekta za klijente i potrošače, načini i kanali promocije.
– Budžet projekta – lično ulaganje, potrebna eksterna sredstva sa planom kako se do njih doći, očekivani prihodi i rashodi, nula odnosno samo isplativost projekta, minus projekta odnosno neuspeh, plus projekta odnosno uspeh.

Knjigovodstvena agencija

Veoma je bitno da je izbor agencije vođen kvalitetom, a ne cenom. Knjigovodstvena agencija vodi računovodstvo sa svim računima, ulazima i izlazima, ali u projektu treba da se nalazi i na mestu savetnika za važna pitanja vezana za poslovanje. Agencija mora biti dobro upoznata sa celim projektom kako bi razumela sve njegove potrebe i ciljeve. Za vreme saradnje, ona mora biti dostupna za pomoć u slučaju problema, ali i oko novih ideja.

Istraživanje konkurencije

Ovo je jako važan deo nakon definisanja projekta i njegovih ciljeva. Konkurencija se mora istražiti u potpunosti, kako lokalno tako i u regionu. Mora se saznati sve o zaposlenima, klijentima, saradnicima, proučiti minuli rad i proceniti koji je njihov razvoj u budućnosti. Na osnovu kompletne procene pravi se strategija razvoja projekta. Dobra opcija je udruživanje sa kompanijama ili pojedincima slične vizije jer se na taj način postiže stabilnije pozicioniranje i razvoj projekta. Konkurencija je dobra stvar jer podstiče opšti napredak i formiranje jačeg tržišta. Važna napomena je da je sve vreme obavezno konstantno praćenje i kontrolisanje aktivnosti konkurencije.

Idi na sledeću kategoriju

3. Finansiranje projekta