Definisanje vrste eventa

U zavisnosti od namene i sadržaja, događaji se mogu podeliti na više kategorija, odnosno vrsta:

Koncert

Muzička manifestacija čija je svrha javni nastup muzičara, odnosno pevača – benda – orkestra ili DJ-a, uživo pred publikom.

Promocija

Događaj koji za cilj ima prezentaciju proizvoda, brenda, manifestacije, umetničkog dela…

Proslava

Privatni i korporativni događaji kao što su svadbe, rođendani, godišnjice, otvaranja lokala…

Kongres

Okupljanja firmi ili pojedinaca iste delatnosti radi međusobnih dogovora, osmišljavanja planova, prezentovanja proizvoda i usluga.

Edukacija

Kroz nastupe tj. predavanja stručnjaka određenih oblasti, učesnici stiču nova ili usavršavaju već postojeća znanja i iskustva.

Idi na sledeću kategoriju

2. Biznis plan