Lokacija i dozvole

Izbor lokacije zavisi od vrste eventa. Pravilo je da se neki događaji održavaju na formalnim lokacijam dok za neke važi kreativniji pristup pa se održavaju na nekoj nesvakidašnjoj lokaciji.
Pri odabiru lokacije mora se veoma voditi računa o sigurnosti, kapacitetu, dostupnosti, tehničkoj opremljenosti, sanitarnim uslovima i parkingu.
S obzirom na veliki broj događaja koji se održava, najbolje je mesecima unapred rezervisati lokaciju, odnosno čim se krene u planiranje događaja.
Za potrebe kongresa, sajmova i edukacija, koriste se kongresni centri, ustanove kulture i razne multifikacione hale.
Muzički događaji, u zavisnosti od doba godine mogu se održati na otvorenom ili zatvorenom. U slučaju zatvorenih lokacija u obzir dolaze koncertne dvorane, klubovi, hale, dok je za evente na otvorenom interesntno koristiti javne površine, parkinge i parkove.
Prostori koji se koriste za proslave, uglavnom su baš za to predviđene sale, klubovi ili restorani.
Promocije se organizuju u zavisnoti od želje klijenta i u obzir dolaze sve gore navedene lokacije kao i galerije, muzeji i istorijske građevine.
Za ustupanje lokacije potrebne su određene dozvole nadležnih institucija. U slučaju da je lokacija kulturno dobro, tada se mora tražiti dozvola od ministarstva za kulturu. U slučajevima kada je događaj muzičkog tipa, mora se uraditi merenje buke i namestiti ozvučenje tako da ne prelazi dozvoljene granice jačine. Takođe, obavezno je obavestiti policiju i tražiti njihovo prisustvo ako događaju prisustvuje veći broj ljudi (1.000).

Idi na sledeću kategoriju

9. Prodaja karata