Marketing

Danas je sve marketing i da bi se došlo do ciljane grupe potrošača, neophodna je reklama. Reklama se plasira različitim kanalima i načinima promocije koji se biraju u odnosu na proizvod ili u ovom slučaju događaj koji se promoviše. U ovom delu najbitniji su kreativnost i kvalitet, kako bi se određeni događaj izdvojio u moru sličnih.
Reklama može biti urađena u sopstvenoj režiji ili taj posao može da se poveri nekoj od marketinških agencija. Izrada reklame u sopstvenoj režiji porazumeva angažovanje jedne osobe kao pripadnika tima koja će na tome raditi i zahteva dosta vremena i energije, dok je rad sa agencijom po sistemu ključu ruke. Obzirom da je event industrija veoma specifična i dostigla je nivo jedne vrste umetnosti, preporuka je da se marketing radi u sklopu svog izabranog tima.
Kao što je već rečeno, na početku u okviru bužeta, mora da postoji stavka marketing na osnovu koje se planiraju akcije u okviru te sfere.
Osoba za PR se bira na osnovu teme događaja i publike, odnosno mora da je duže vreme uključena i radi u toj određenoj branši. Razlikuje se PR u muzičkoj industriji i na primer PR u filmskoj industriji. Angažuje se PR kojem je tema događaja bliska i koji ima dobre kontakte u adekvatnim medijima. Posao PR menadžera je da napravi detaljan media plan, sastavi PR obaveštenja, promotivne tekstove i sve to plasira kroz svoje marketinške kontakte sa tim da će se neki plasmani platiti, a neki ne.
Sa jasno definisanim promotivnim aktivnostima i kanalima promocije, započinje se kampanja. Iako se danas, veći deo reklamiranja oslanja na online medije i društvene mreže, nikako ne treba zapostaviti oglašavanje preko novina, plakata, bilborda i flajera. TV i radijske reklame su dosta skupe, ali u zavisnosti od projekta one mogu biti od velike koristi.
Veoma popularna stvar je i marketing kroz popularne ličnosti, odnosno influensere i promotere. Pravim odabirom ovih grupa ljudi i promocijom kroz njih, kreira se željena slika eventa i na taj način je dosta lakše i brže doći do ciljane grupe ljudi.
Jedna od, takođe veoma bitnih stavki je angažovanje foto i video ekipe koja će slikati i snimiti ceo događaj od početka do kraja. Taj materijal je od neprocenjive važnosti, kako za promociju budućih projekata, tako i za pribavljanje novih sponzora.

Idi na sledeću kategoriju

7. Produkcija eventa