Produkcija eventa

Produkcija jednog eventa je delikatan posao i sastoji od više faktora koji se istovremeno događaju. Koordinaciju produkcije vrši event manager, a izvršitelji su pojedinci i firme koja je svaka zadužena za svoju oblast.
Polazna tačka produkcije je tehnički deo, odnosno bina, audio – video oprema i rasveta. U zavisnosti od lokacije ,kapaciteta i vrste događaja zavisi specifikacija tehnike koja će se koristiti. Oprema se iznajmljuje od rental kompanija koje su specijalizovane za postavke ovakvih događaja. Na tržistu posluje veliki broj ovih firmi i njihova ponuda se razlikuje u zavisnosti od tehničke opremljenosti i kvaliteta tehnike ili pak brendova opreme koju iznajmljuju.
Nekad je potrebno rentirati opremu sa više različitih strana da bi događaj izgledao po zamisli.
Postavka tehnike se uglavnom vrši dva do tri dana pre eventa da bi sve moglo da se postavi i izvrši probno testiranje.
Pored onog osnovnog, zvuka i rasvete za neki događaj su potrebne i dekoracije koje treba rasporediti po prostoru. Za postavku dekoracije potrebno je angažovti dodatnu radnu snagu kao i specijalne liftove koji služe za podizanje ljudi i materijala.
Grejanje i ventilacija su bitne stavke, u slučaju da prostor ne raspolaže adekvatnom opremom, organizator je dužan da to dodatno iznajmi od specijalizovanih firmi.
Ugostiteljski deo je takođe veoma zahtevna tačka i tiče se postavljanja i opremanja šankova, stolova, a često i separea. Šankovi treba da budu komotni za rad i dobro organizovani radi lakog funkcionisanja. Trebaju biti postavljeni tako da su dostupni sa svih strana prostora događaja. Svaki od njih mora biti opremljen dovoljnim brojem rashladnih uređaja, čašama i barskom opremom, da bi usluživanje gostiju teklo što brže i bez zastoja.
Piće i ketering naručuje se preko distributera u odnosu na očekivanu posetu. Preporuka je da se uvek naruči malo veći broj od očekivanog da ne bi došlo do probelma u slučaju veće posećenosti nego što je planirano.
Sigurnost posetilaca je takođe jedna od najbitnijih stavki organizovanja svakog događaja i za to se unajmljuje firma koja se profesionalno bavi obezbeđenjem. Osoblje se raspoređuje po prostoru, a kao dodatan vid obezbeđenja često se postavljaju ograde kojima se usmerava kretanje posetilaca i ogrančava ih po određenim zonama.
Svaka lokacija na kojoj se organizuje događaj treba da raspolaže sanitarnim uslovima, u slučaju kada oni ne postoje, organizator angažuje tj. iznajmljuje dodatne kapacitete. Firme koje se bave tom delatnošću raspolažu različitim modelima mobilnih toaleta i sanitarnih sistema i one su dužne da obave transport, montažu i čišćenje.

Idi na sledeću kategoriju

8. Lokacije i dozvole