Aperol Spritz

Aperol Spritz

 

ŠTA ČINI APEROL SPRITZ, APEROL SPRITZ
Njegova narandžasta je nepogrešiva, boja koja osvetljava vaše zdravice i dodaje radost trenutku. Sve ostalo donosi za sto unutrašnji duh duha Aperola Spritza: isti duh koji spontano okuplja ljude i ne izaziva ništa osim dobrih vibracija. Ovaj duh je takođe zarazan: teško je zadržati uživanje u zdravici sa prijateljima, jednom gutljaju narandže.