Remy Martin XO

Remy Martin XO

 

Remy XO je blend destilata koji su odležali više od 6,5 godina.