Higijeničar/ Higijeničarka

Pomoćni radnik u kuhinji