Poslovne veštine

Veštine prodaje

Upoznaj se sa svim fazama u procesu prodaje, nauči kako da pronađeš pravog kupca za svoj proizvod ili uslugu i kako da na kraju uspešno zaključiš saradnju. Pored toga, kada savladaš veštine prodaje, olakšaćeš sebi pronalaženje posla, jer ćeš znati kako da “prodaš” znanja i veštine koje posedujš.

Prijavi se

Veštine pregovaranja

Kada savladaš osnove komunikacije i veštine prodaje, pravo je vreme da se upoznaš sa veštinama pregovaranja. Kroz ovaj modul saznaj kako da se pripremiš za pregovaranje i upoznaj se sa procesom pregovaranja. Takođe, saznaj kako da postupiš sa teškim pregovaračima.

Prijavi se

Finansijska pismenost

Osnove finansijske pismenosti omogući će ti da se upoznaš sa osnovim dokumentima koji su neizostavni deo poslovanje bilo da si zaposlen u velikoj kompaniji, restoranu ili hotelu . Pored toga nauči kako da pravilno organizuješ i trošiš lični budžet. Modul je odlična osnova za sve koji žele da pređu sa finansijama na “ti”.

Prijavi se